Władze Aeroklubu Warszawskiego

Prezydium Zarządu

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu

Sławomir Stempniewski

Wiceprezes Zarządu

Michał Janiak

Skarbnik

Patrycja Jabłońska

Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

Jarosław Bednarz

Tomasz Witkowski

Wojciech Zbiegniewski

Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego

Tomasz Witkowski

Komisja Rewizyjna

Andrzej Zalewski

Przewodniczący

Michał Krzemiński

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Stefaniak

Sekretarz

Piotr Szczepański

Sąd Koleżeński

Katarzyna Artych

Inna Uwarowa

Waldemar Mrówczyński

Arkadiusz Ochnik

Krzysztof Skrzeszewski

Kontakt

ZARZĄD

zarzad@aeroklub.waw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

kraw@aeroklub.waw.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

skaw@aeroklub.waw.pl

TOP