Władze Aeroklubu Warszawskiego

Prezydium Zarządu

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu

Sławomir Stempniewski

Wiceprezes Zarządu

Michał Janiak

Skarbnik

Remigiusz Wolak

Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

Olaf Jędruszek

Tomasz Witkowski

Wojciech Zbiegniewski

Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego

Tomasz Witkowski

Komisja Rewizyjna

Michał Krzemiński

Przewodniczący

Olga Żaglewska

Sekretarz

Michał Cedroński

Andrzej Stefaniak

Andrzej Zalewski

Sąd Koleżeński

Wakat

Monika Tabeńska

Małgorzata Pawłowska

Waldemar Mrówczyński

Piotr Szczepański

Kontakt

ZARZĄD

zarzad@aeroklub.waw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

kraw@aeroklub.waw.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

sad.kolezenski.aw@gmail.com

TOP