Władze Aeroklubu Warszawskiego

Prezydium Zarządu

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu

Sławomir Stempniewski

Wiceprezes Zarządu

Michał Janiak

Skarbnik

Dariusz Czekaj

Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

Olaf Jędruszek

Tomasz Witkowski

Wojciech Zbiegniewski

Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego

Tomasz Witkowski

Komisja Rewizyjna

Andrzej Zalewski

Przewodniczący

Michał Krzemiński

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Stefaniak

Sekretarz

Michał Cedroński

Remigiusz Wolak

Sąd Koleżeński

Olga Żaglewska

Monika Tabeńska

Małgorzata Pawłowska

Waldemar Mrówczyński

Piotr Szczepański

Kontakt

ZARZĄD

zarzad@aeroklub.waw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

kraw@aeroklub.waw.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

sad.kolezenski.aw@gmail.com

TOP