CAMO

ZLEĆ OPIEKĘ
PROFESJONALISTOM

Wprowadzone w 2009 roku unijne przepisy mówią o tym, że za nadzór nad stałym i wysokim poziomem zdatności do lotu odpowiedzialny jest właściciel statku powietrznego lub jego dzierżawca (zarówno użytkownik indywidualny, jak i działający w systemie ATO). Te same przepisy umożliwiają jednak wybór wygodnego rozwiązania: czasochłonny i odpowiedzialny obowiązek utrzymania maszyny lotniczej w idealnej gotowości do lotu można zlecić profesjonalnej organizacji.

CZYM JEST CAMO?

Angielski skrót CAMO oznacza Organizację Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (ang. Continuing Airworthiness Management Organization).

Organizacja taka w imieniu właściciela lub operatora zarządza jego statkiem powietrznym. CAMO nadzoruje i zleca wykonywanie obsług okresowych, wdrażanie zaleceń wymaganych biuletynów i dyrektyw zdatności, kontrolę elementów o ograniczonej żywotności (np. pasy pilota, linki, śmigło), a także naprawy i modyfikacje.

CO PROPONUJEMY?

Jako organizacja CAMO proponujemy pełny wachlarz usług zapewniających ciągłą gotowość do lotu Twojego statku lotniczego.

  • Kompleksowa analiza dokumentacji technicznej statku powietrznego.
  • Nadzorowanie prac obsługowych wynikających z interwałów godzinowych, kalendarzowych, cykli, AD i SB.
  • Zlecanie prac obsługowych do organizacji obsługowych (lub do mechaników).
  • Analiza wykonanych czynności obsługowych na statku powietrznym.
  • Wykonywanie przeglądów zdatności (ARC) na statkach powietrznych ujętych w zakresie certyfikatu.

Chcesz powierzyć nam opiekę nad swoim statkiem powietrznym?

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 606 708 472
camo@aeroklub.waw.pl

TOP