Legitymacje klubowe

TWOJA LEGITYMACJA

Uruchomiliśmy system kontroli dostępu do pomieszczeń klubowych. Do wstępu będzie uprawniała nowa legitymacja klubowa w formie karty zbliżeniowej. W celu jej otrzymania należy:

  • opłacić składkę członkowską za dany rok
  • przesłać zdjęcie na adres: klub@aeroklub.waw.pl - w bardzo dobrej rozdzielczości i w formacie takim jak do dowodu osobistego
  • wraz ze zdjęciem podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, aktualny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do korespondencji z AW (będą one zweryfikowane w systemie członkowskim)

Legitymacje są wydawane w sekretariacie. Już wkrótce legitymacja klubowa będzie pełniła jednocześnie funkcję karty paliwowej.

TOP