Historia Aeroklubu Warszawskiego

Aeroklub Warszawski ma już 95 lat!

1927

19.X. – Zebranie członków – założycieli Aeroklubu Akademickiego Warszawskiego. Uchwalono statut, program pracy, wybrano radę oraz zarząd aeroklubu. Prezes – Jerzy Osiński. Utworzono dwie sekcje samolotowe: szkolną i treningową. Kierownik pierwszej (jak również szkoły pilotów) – Jerzy Widawski; kierownik drugiej – Tadeusz Karpiński. Kierownik sekcji warsztatowej – Władysław Korbel.

8.XI. – Pierwsze zebranie rady klubu: przewodniczący – Jan Płużański. 15.XI. – Wojsko przyznało aeroklubowi 3 samoloty Caudron G-3, a LOPP subsydium na szkolenie.

30.XI.- Rozstrzygnięto konkurs na znaczek klubowy (wpłynęły 23 projekty). Zarząd wybrał propozycję Jadwigi Tittenbrun (złoty samolot na tle biało-czerwonej szachownicy).

1.XII. – AAW liczył 62 członków (48 zwyczajnych i 14 nadzwyczajnych).

1928

17.I. – I teoretyczny kurs samolotowy dla 69 osób.

10.III. – Komitet Wojewódzki LOPP w Łodzi ofiarował samolot konstrukcji Władysława Kozłowskiego.

15.III. – Sprowadzono z Bydgoszczy samoloty Caudron G-3.

30.III. – II zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

2.IV. – Rozpoczęcie lotów szkolnych.

1.IX. – Dowódca Lotnictwa przydzielił AAW 3 samoloty Hanriot (wkrótce też zawarto umowę z władzami wojskowymi, zobowiązując się szkolić pilotów w zamian za samoloty i sprzęt pomocniczy przydzielany przez wojsko, umowa zapoczątkowała PWLotnicze).

1.X. – Powstanie z inicjatywy AAW – Związku Aeroklubów Akademickich.

1929

2.V1. – Wręczono dyplomy pierwszym pilotom wyszkolonym w aeroklubie (8 pilotów); uroczystość połączono z pasowaniem na „rycerzy knypla”.

6.V1. – Bolesław Orliński honorowym członkiem zarządu AAW.

17. VI. – Start Jerzego Drzewieckiego i Stanisława Wigury na RWD-2 do lotu na trasie Warszawa – Lublin – Kraków – Katowice – Poznań – Warszawa. (1300 km w czasie 10 h 30 min). Przylot do Warszawy 22 czerwca.

9.VIII. – Start F. Żwirki i St. Wigury na RWD-2 do okrężnego lotu europejskiego (5 000 km w czasie 42 h). Przylot do Warszawy 6 września.

6.X. – W I Locie Południowo-Zachodniej Polski zwyciężył F. Żwirko na RWD-2.

10.X. – Zakończył się II praktyczny kurs samolotowy; dyplomy otrzymało 11 pilotów. Pasowanie na rycerzy przestworzy odbyło się 20 października. W tej grupie byli m. in. Antoni Kocjan, Zbigniew Oleński, Kazimierz Plenkiewicz. Szkołą kierował Witold Rychter, który prowadził dwa kolejne kursy praktyczne.

19.X. – F. Żwirko z A. Kocjanem ustanowili na RWD-2 międzynarodowy rekord wysokości w kategorii samolotów lekkich – 4004 m. (Pierwszy rekord międzynarodowy ustanowiony przez Polaka i zatwierdzony przez FAI).

17.XI. – III zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Tadeusz Halewski.

1930

30.III. – IV zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

15. V. – Przejęto hangar od LOPP.

25.V. – Udział załogi AAW w mityngu w Brnie (Czechosłowacja).

22.V1I. – Zawody Młodych Pilotów (samolotowych). Zwyciężył A. Kocjan.

7.IX. – W II Locie Południowo-Zachodniej Polski zwyciężył ponownie F. Żwirko na RWD-2.

5.X. – Krajowy Konkurs Awionetek; zwyciężył F. Zwirko na RWD-4.

24.X. – Zebranie połączeniowe klubów: AAW i Stołecznego Klubu Lotniczego.

30.XI. – V zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

1931

1.I. – AAW przyjął nazwę Aeroklubu Warszawskiego.

22.I. – Utworzono sekcję szybowcową; kierownik Zbigniew Oleński.

1.II. – W Lubelsko-Podlaskich Zawodach Zimowych 2 miejsce zajęli Mieczysław Pronaszko i Stanisław Wigura.

4.III – Start 4 załóg AW do Estonii.

21.III. – W wypadku lotniczym zginął pil. inż. Zygmunt Puławski.

25.V. – Udział 2 załóg w mityngu w Zagrzebiu (Jugosławia).

31. V. – Święto klubowe. Uroczyste wręczenie dyplomów nowym pilotom; pasowanie na rycerzy przestworzy, m. in. Hanna Henneberg jako pierwsza kobieta w AW uzyskała dyplom pilota samolotowego.

10.VII. – VI zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

7.VIII. – F. Żwirko i St. Prauss ustanowili krajowy rekord wysokości – 5998 m.

12.VIII. – J. Drzewiecki i J. Wędrychowski na RWD-7 ustanowili międzynarodowy rekord prędkosci (178,7 km/h).

16.VIII. – W III Locie Południowo-Zachodniej Polski zwyciężyli M. Pronaszko i St. Wigura na RWD-5.

24.IX. – W IV Krajowych Zawodach Lotniczych zwyciężyli F. Żwirko i St. Wigura na RWD-5.

1932

13.III. – VII zebranie sprawozdawczo-wyborcze; prezes Jan Rudowski.

19.IV. – Powstało Koło Młodzieży mające charakter samodzielnej sekcji Klubu (prezes Jan Staszek).

18-19.V11. – Międzynarodowy Mityng Lotniczy zorganizowany przez AW na lotnisku mokotowskim.

28.VIII. – W zakończonym Challenge’u 1932 F. Żwirko i St. Wigura odnieśli zwycięstwo na RWD-6.

11.IX. – F. Żwirko i St. Wigura zginęli w wypadku lotniczym w Cierlicku (Czechosłowacja).

30.IX. – J. Drzewiecki i A. Kocjan ustanowili na RWD-7 międzynarodowy rekord wysokości (6023 m).

13.XI. – Warszawski Komitet Kolejowy LOPP ofiarował klubowi 2 samoloty RWD-5.

1933

1.I. – Utworzono sekcję turystów, klubową jednostkę autonomiczną z własnym regulaminem.

14.III. – Otwarto lokal klubowy przy ul. Lwowskiej 5.

17.III. – VIII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

8.V. – St. Skarżyński zakończył lot atlantycki. Ustanowił międzynarodowy rekord odległości (3582 km).

24.-25.V. – AW zorganizował II Międzynarodowy Mityng Lotniczy na lotnisku mokotowskim.

2.VII. – W Locie Północno-Wschodniej Polski zwyciężyła załoga S. Iwanowski i J. Osiński.

1.X. – W Krajowych Zawodach lotniczych zwyciężyli M. Pronaszko i W. Hański.

15.X. – Utworzono sekcję balonową; kierownik Józef Rzeczycki.

1934

1.II. – W Lubelsko-Podlaskich Zawodach Zimowych zwyciężyli Lech Karczewski i Eugeniusz Przysiecki.

25.III. – Przeniesiono lokal klubowy z ul. Lwowskiej na lotnisko mokotowskie do dawnego portu lotniczego.

21.V. – W Locie Północno-Wschodniej Polski zwyciężyli ponownie Iwanowski i Osiński.

29.V. – IX zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

31.V. – Zbigniew Oleński ustanowił szybowcowy wyczyn homologowany długotrwałości lotu nad terenem płaskim – 6 h 22 min (latał nad Warszawą).

1.VI. - Piotr Gliwiński ustanowił szybowcowy rekord wysokości – 2225 m.

11.VI. – Piloci AW zajeli 2 (Mieczysław Pronaszko) i 3 (Tadeusz Halewski) w Locie Południowo-Zachodniej Polski.

1935

18.I. – Uznano Koło Balonowe w Legionowie jako filię AW. Kierownik koła – Stefan Nowicki.

26.V. – X zebranie sprawozdawczo-wyborcze: prezes Tadeusz Pruszkowski. W Krajowych Zawodach Balonowych zwyciężyli Stanisław Łojasiewicz i Franciszek Janik na „Syrenie”.

29.V. – Zginął Stanisław Latwis (29 lat) – wychowanek klubu i kompozytor „Marsza Lotnikow”.

11.VIII. – W Zlocie Gwiaździstym do Łodzi zwyciężył Edward Peterek i Jan Kubalaczak na RWD-5.

30.IX.-1.X. – Zbigniew Oleński ustanowił na „Komarze” szybowcowy rekord krajowy długotrwałości lotu – 20 h 13 min. Ten sam pilot zwyciężył (w grupie pierwszej) w Krajowych Zawodach Szybowcowych.

17.XII.- Dyplomy międzynarodowe pilotów szybowcowych kategorii D (srebrna odznaka szybowcowa) otrzymało 19 Polaków, w tym 4 z AW: 4 (186) Wiktor Szydłowski, 11 (l89) Kazimierz Plenkiewicz, 13 (191) Edward Peterek, 19 (197) Jerzy Różański (na pierwszym miejscu numer odznaki w Polsce, na drugim na świecie).

1936

24.V. – XI zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Julian Piasecki.

12.VII. – W Krajowych Zawodach Szybowcowych 2 miejsce zajął Edward Peterek.

30.VIII. – Po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach balonowych (Gordon Bennett) uczestniczył członek AW (Franciszek Janik).

28.IX. – W Krajowym Lotniczym Konkursie Turystycznym Juniorów zwyciężyli Andrzej Anczutin i Jerzy Różański na RWD-8.

19.X. – Utworzono grupę spadochronową przy sekcji szybowcowej.

1937

1.I. – Lokal klubu przeniesiono w Al. Niepodległości 163.

3.V. – W Zlocie do Poznania zwyciężyli Bolesław Kocjan i Stanisław Abramski na RWD-8.

6.V. – XII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

12.-13.VI. – Zwycięzcą Mistrzostw Pilotów AW o puchar „Skrzydlatej Polski” został Mirosław Maciejewski. Startowało 23 pilotów samolotowych.

13.VI.- Zakończył się Rajd Bałkański AW z udziałem 6 samolotów i szybowca.

1.VIII. – W IV Mityngu Lotniczym w Zurichu w konkursie samolotów turystycznych zwyciężył Eugeniusz Przysiecki na RWD-13.

1938

3.IV. – XIII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

8.V. – W Krajowych Zawodach Balonowych 2 miejsce zajęli Zygmunt Paciorkowski i Feliks Paczkowski na „Legionowie”.

9.V. – Krzysztof Miller na CW-5 wykonał przelot docelowy 205 km, a Henryk Milicer na PWS-101 przelot otwarty 303 km.

15.V. – W zawodach Samolotowych o puchar PZUW 2 miejsce zajęli Andrzej Anczutin i Romuald Szukiewicz na RWD-8.

21.VI. – Mieczysław Urban wykonał przelot otwarty 428 km na PWS-101.

25.VI11. – W Krajowych Zawodach Lotniczych zwyciężyli Stanisław Abramski i Władysław Stronczyński. 2 miejsce – Kazimierz Kamocki i Władysław Turowicz.

4.IX. – Zawody Balonowe Juniorów (zorganizowane przez AW): 1 – Jerzy Osiński i Walenty Nowacki, 2 – Stanisław Ostaszewski i Romuald Flach.

11.IX. – Po raz trzeci w zawodach o puchar Gordon Bennetta startował F. Janik (wspólnie z Antonim Januszem).

25.IX. – Zakończył się Rajd Bałtycki AW, w którym uczestniczyło 10 samolotów i szybowiec. Rajd trwał 32 dni. Przeleciano ok. 5000 km.

1939

1.II. – Utworzono koło studentów AW – członków Oddziału Lotniczego Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej.

12.III. – XIV zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

13.V1. – W Międzynarodowym Kongresie Prasy Lotniczej w Rzymie 2 miejsce, jako przedstawiciel „Skrzydlatej Polski”, zajął Tadeusz Derengowski na motoszybowcu „Bąk-2”. Przeleciał odległość 4035 km.

31.VIII. – AW zrzeszał 417 członków. Miał 3 filie: Legionowo (Stefan Nowicki), Okęcie (Henryk Jackowski), PLL LOT (Julian Gilewicz). W nawiasach – kierownicy filii. Sprzęt: 50 samolotów (w tym 12 – własność członków klubu), 6 szybowców, 4 balony wolne.

IX. – Grupa pilotów AW ewakuowała sprzęt lotniczy z oblężonej Warszawy, który transportowano na południe kraju lub do Rumunii. Duża grupa członków AW – ze względu na niemożność prowadzenia walki z powietrza – zorganizowała spieszony oddział lotniczy, który z bronią w ręku walczył z wojskami hitlerowskimi, m. in. pod Kockiem. Tam właśnie zginął na stanowisku, przy karabinie maszynowym, pilot samolotowy Henryk Jackowski. Wielu pilotów walczyło w eskadrach bojowych, wielu wykonywało loty łącznikowe. Np. Jerzy Różański niemal codziennie latał na trasie Warszawa-Łuck-Warszawa (przewożąc władzom, które się tam ewakuowały, ważne meldunki i materiały o charakterze obronnym).

1939-1945

Członkowie AW walczyli na różnych frontach powietrznych; wielu wyróżniło się, wielu zginęło. Ci, którzy pozostali w kraju, rozpoczęli walkę z okupantem hitlerowskim w poszczególnych ugrupowaniach ruchu oporu. Warszawskie Koło Lotnicze, którego prezesem był Andrzej Trzciński, pięciokrotnie przeprowadziło konspiracyjne zawody modeli latających na Polu Mokotowskim. Zorganizowano modelarnię lotnicza. Od maja 1943 r. członkowie WKL pomagali przy wydawaniu „Wzlotu”, jedynego konspiracyjnego czasopisma lotniczego w okupowanej przez hitlerowców Europie. Skoczkowie spadochronowi AW stanowili trzon Batalionu Strzelców Spadochronowych „Parasol”. W wyniku śmiałych akcji odwetowych z rąk żołnierzy „Parasola” zginęło wielu najbardziej znienawidzonych katów hitlerowskich. W podziemnym Instytucie Lotnictwa pracowali naukowcy, w tym członkowie AW. Przygotowywali projekty konstrukcji samolotów, śmigłowców i silników lotniczych.

1945

20.IX. – XV zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym reaktywowano Aeroklub Warszawski. Prezes Mieczysław Grabiński. Utworzono 8 sekcji: samolotową, szybowcową, spadochronową, balonową, młodzieży, towarzyską, radiową oraz imprez i informacji.

Jesień – ponad 300 osób zapisało się na teoretyczne kursy szybowcowe i samolotowe, prowadzone w okresie jesienno-zimowym głównie w liceum przy ul. Hożej 88.

1946

7.IV. – Romuald Flach i Witold Soszyński wykonali w Łodzi skoki spadochronowe z samolotu „Szpak-2”.

4.V. – Pierwszy po wojnie teoretyczny kurs spadochronowy.

10.VI. – Pierwsze po wojnie skoki spadochronowe na nowym lotnisku mokotowskim.

28. VI. – Rzutem powietrznym sprowadzono 4 samoloty Po-2 (z Lisich Kątów), przekazane przez DLC MK dla AW.

3.VII. – Rozpoczęto loty samolotowe.

25. VII. – Przelot czterech samolotów klubowych (Po-2) z lotniska mokotowskiego na Gocław.

27. VIII. – W międzyklubowych zawodach samolotowych rozegranych w Bielsku-Białej załoga Włodzimierz Gedymin i R. Flach zajęła 2 miejsce. Startowały 3 załogi AW.

1947

18.V. – XVI zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes J. Osiński.

7. VII. – Oddanie do użytku pierwszego hangaru na Gocławiu.

7.IX. – Udział w pokazach lotniczych na lotnisku mokotowskim.

19 .X. – Uroczystość 20-lecia działalności AW. Pokazy lotnicze na Gocławiu. Wieczorem spotkanie towarzyskie w salach PLL LOT.

1948

14.III. – XVII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

6. VI. – W eliminacyjnych Zawodach Samolotowych Juniorów AW startowało 68 uczestników. Zwyciężył Marian Śluszarczyk.

22.VIII – W Krajowych Zawodach Lotniczych 2 miejsce zajęła załoga: Ludwik Kowalczyk i Stanisław Chic.

1949

22-29.V. – Trzech pilotów startowało w Krajowych Zawodach Szybowcowych na Żarze (Tadeusz Rejniak, Janusz Stanisławski i Ryszard Witkowski)

28.V1. – XVIII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

21-22.VII. – W Zlocie Gwiaździstym do Warszawy dwa pierwsze miejsca zdobyli T. Rejniak i J. Stanisławski.

19-21. VIII. – W Krajowych Zawodach Lotniczych trzy pierwsze miejsca zajęły załogi AW: J. Stanisławski – J. Bachański. T. Rejniak – J. Kołodziejczyk, M. Ślusarczyk – J. Lewandowski. Zwycięstwo zespołowe AW.

1950

28.I. – Utworzono pierwszą w kraju Eskadrę Sześciolatki (6 pilotów). Na apel rzucony przez członków AW utworzono eskadry w innych klubach, w tym także w warszawskim (eskadra trzecia, dwunasta żeńska, trzynasta i piętnasta).

11.III. – XIX zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

10.V. – Ryszard Bitner wykonał przelot otwarty Warszawa-Wrocław.

31.V. – Udział pilotów AW w tygodniu Ligi Lotniczej (dwa samoloty w PGR w Bielicach k. Sochaczewa), przewieziono 34 osoby. Piloci AW odwiedzili kilka wsi i miasteczek Mazowsza.

21-22. VII. – W Gwiaździstym Zlocie Pokoju do Warszawy trzy pierwsze miejsca zajęły załogi AW: T. Malinowski – J. Perkowski, W. Markowski – St. Majerowski, W. Maliszewski – J. Kopacz.

1.XII. – R. Bitner osiągnął wysokość absolutną 5800 m na obozie falowym w Jeżowie Sudeckim), zdobywając pierwszą w AW złotą odznakę szybowcową.

1951

24.V. – Pierwsza grupa kandydatów na skoczków spadochronowych przystąpiła do szkolenia teoretycznego.

10. VII. – Pierwsze skoki szkolne z samolotu grupy kierowanej przez W. Tracza.

28.VII.- Lucyna Wlazło ustanowiła szybowcowy rekord krajowy w przelocie docelowym (123 km).

29.VII. – Zofia Zalewska pobiła szybowcowy rekord krajowy w przelocie docelowym (158 km).

21. IX. – Wanda Szemplińska ustanowiła szybowcowy rekord krajowy w przelocie docelowym na szybowcu dwumiejscowym (158 km).

1952

1.II. – W Konkursie-Plebiscycie na 10 najlepszych szybowników ogłoszonym przez „Skrzydlata Polskę” Ryszard Bitner zajął 3 miejsce.

5.VI. – W. Szemplińska ustanowiła rekord świata na szybowcu dwumiejscowym w przelocie docelowo-powrotnym (164 km).

17.VI. – W. Szemplińska ustanowiła rekord świata w przelocie po trasie trójkąta 100 km na szybowcu dwumiejscowym (57,8 km/h).

9.VII. -” W. Tracz jako pierwszy w kraju wykonał skok z samolotu wykonującego figury wyższego pilotażu.

15.VII. – W. Tracz otrzymał jako pierwszy w AW tytuł mistrza sportu.

9.VIII. – Trzech skoczków warszawskich ustanowiło pierwszy rekord krajowy w skokach grupowych.

1953

27.IV. – Jerzy Bonchet ustanowił rekord krajowy w skoku z wysokości 3300 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu.

29.V. – Wanda Adamkowa ustanowiła rekord świata w przelocie docelowym na szybowcu dwumiejscowym (353,6 km). Tego samego dnia Andrzej Ziemiński ustanowił rekord krajowy w przelocie otwartym na szybowcu jednomiejscowym (6l5 km).

16.VI. – W. Szemplińska ustanowiła krajowy rekord wysokości i przewyższenia (4230 m).

23.VI. – Ta sama pilotka ustanowiła dwa rekordy krajowe: wysokości przewyższenia (6380 m) oraz wysokości absolutnej (6990 m). W Lesznie zginął śmiercią lotnika Ryszard Bitner.

27.VI. – W zakończonych Szybowcowych Mistrzostwach Polski startowało 7 pilotów AW; tytuł mistrzyni Polski zdobyła Wanda Szemplińska, a wicemistrzyni – Wanda Adamkowa. Wśród mężczyzn 2 miejsce zajął Andrzej Ziemiński.

15.VII. – Ryszarda Rozum i W. Tracz wykonali skok z wysokości 4800 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu.

18.VII. – W rejonie Garwolina wykonały skok dwie grupy sportowców z wysokości 4500 m (kobieca i męska, każda po 3 osoby).

21.VIII. – 30 skoczków AW brało udział w pokazach zorganizowanych z okazji święta lotnictwa w Warszawie.

1954

7.II. Redakcja „Skrzydlatej Polski” rozpoczęła Całoroczne Zawody Szybowcowe o memoriał Ryszarda Bitnera.

15.V. – W. Szemplińska ustanowiła rekord świata w przelocie po trasie trójkąta 100 km (75,5 km/h).

24.VII. – W. Szemplińska przelotem 555 km zdobyła jako pierwsza kobieta w Polsce i druga na świecie złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami.

10.IX. – Ustanowiono trzy pierwsze rekordy krajowe w skokach grupowych na celność lądowania.

10.X. – Józef Wójcik spadochronowym mistrzem Polski.

5.XII. – W. Szemplińska wybrana do Rady Narodowej m. st. Warszawy.

1955

13.I. – XX zebranie sprawozdawczo-wyborcze (w latach 1951-1954 nie wybielano władz aeroklubu). Wybrano Radę Aeroklubu i Rady Sekcji. Przewodniczący Rady Aeroklubu – Józef Menet (prezes AW).

1.II. – Zdzisław Dudzik – kierownikiem wyszkolenia AW.

31.V. – W. Szemplińska ustanowiła nowy rekord krajowy w przelocie po trasie trójkąta 100 km na szybowcu dwumiejscowym (64,8 km/h).

20. VI. – Jerzy Łobodda ustanowił rekord świata z l000 m na celność lądowania (24,3 m).

14. VII. – Adam Brzoza ustanowił rekord krajowy w przelocie po trasie trójkąta 100 km r. na szybowcu dwumiejscowym (45 km/h).

17.VII. – Adam Brzoza mistrzem Polski w kategorii szybowców dwumiejscowych.

13. VIII. – Skok grupowy 14 spadochroniarzy z wysokości 4725 m.

23.VIII. – Paweł Lipowczan ustanowił rekord świata z l500 m na celność lądowania (25,2 m); Romana Skatulska pobiła spadochronowy rekord krajowy.

7.IX. – Maria Wojtkowska ustanowiła nowy rekord krajowy.

10.IX. – R. Skatulska ustanowiła spadochronowy rekord świata.

13.IX. – Jerzy Michalski szybowcowym wicemistrzem Polski juniorów.

9.X. – Z. Dudzik samolotowym mistrzem Polski seniorów, a Jerzy Piotrowski mistrzem Polski juniorów.

12.X. – R. Skatulska i J. Koss ustanowili rekordy świata w spadochroniarstwie. 23.XI. – W Szemplińska odbiła lot z premierem Indii J. Nehru (Delhi).

1.XII. – Sekcja spadochronowa zdobyła po raz drugi I miejsce we współzawodnictwie międzyklubowym.

1956

29.I. – XXI zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przewodniczący Rady Aeroklubu – Jerzy Pomianowski.

21.V. – Pelagia Majewska ustanowiła szybowcowy rekord krajowy w przelocie docelowym (353,6 km).

23.V. – Ta sama pilotka pobiła rekord świata w przelocie docelowo-powrotnym (341,9 km) oraz (24.IX) – rekord świata w przelocie po trasie trójkąta 200 km (66,5 km/h).

11.VI. – Stefan Zmysłowski ustanowił spadochronowy rekord krajowy.

13.VI. – R. Skatulska, J. Koss i S. Zmysłowski ustanowili nowe rekordy świata w skokach na celność lądowania w nocy.

10.VIII. – P. Majewska ustanowiła szybowcowy rekord świata w przelocie docelowym (518,6 km).

29.VII. – Rekord krajowy w skokach grupowych na celność lądowania.

19 i 21.IX. – P. Lipowczan ustanowił dwa rekordy świata w skokach na celność lądowania w nocy.

21.IX. – Zwycięstwo zespołowe w spadochronowych mistrzostwach Polski; R. Skatulska mistrzynią Polski, a Jaksim wicemistrzem Polski.

25.X. i 9.XI. – Ustanowiono kolejne rekordy krajowe w skokach grupowych.

15.XII. – Sekcje szybowcowa i spadochronowa zajęły pierwsze miejsce we współzawodnictwie międzyklubowym.

27 i 28.XII. – Andrzej Abłamowicz ustanowił dwa pierwsze po wojnie samolotowe rekordy krajowe (pierwszy na CSS-12 – wysokość 6600 m i drugi, na „Biesie” – wysokość 7084 m). Drugi rekord uznany został przez FAI jako rekord świata.

1957

21.I. – XXII zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Tadeusz Więckowski.

16.III. – R. Skatulska i M. Wojtkowska jako pierwsze kobiety w kraju otrzymały tytuły mistrzyń sportu

5.V. – 9 pilotów wykonało przelot otwarty ponad 500 km. Ustanowiono trzy rekordy krajowe.

14.V. – A. Abłamowicz ustanowił 4 samolotowe rekordy w odległości lotu w obwodzie zamkniętym, w tym rekord świata (2884,5 km).

26.V. – Pierwszy po wojnie start balonu wolnego „Syrena”.

30.V. – Ludwik Natkaniec ustanowił samolotowy rekord świata (320,36 km/h).

14.VI. – W. Szemplińska pobiła rekord krajowy w przelocie po tracie trójkąta 200 km.

1.VII. – P. Majewska zwyciężyła w Całorocznych Zawodach Szybowcowych „Skrzydlatej Polski” o memoriał R. Bitnera.

19.VII. – Zginął mistrz Polski i rekordzista szybowcowy Adam Brzoza.

31.VII. – Jan Gawęcki szybowcowym mistrzem Polski juniorów.

16.VIII. – Zwycięstwo zespołowe skoczków w SpadMP; R. Skatulska wicemistrzynią Polski.

4.IX. – Tadeusz Dulla wykonał skok z wysokości 12125 m (rekord Polski).

5.IX. – Ryszard Witkowski ustanowił śmigłowcowy rekord świata.

19.X. – P. Lipowczan wykonał 5000. skok spadochronowy w AW (1936-1957).

29.X. – Z. Dudzik i S. Majerowski samolotowymi wicemistrzami Polski.

4.XI. – P. Majewska jako pierwsza otrzymała Medal im. Czesława Tańskiego za wybitne osiągnięcia w szybownictwie.

21.XI. – A. Abłamowicz ustanowił dwa nowe rekordy samolotowe we wznoszeniu na wysokość 3000 i 6000 m.

10.XII. – Sekcja spadochronowa ponownie zdobyła I miejsce we współzawodnictwie międzyklubowym.

15.XII. – Obchody z okazji 30 rocznicy działalności AW.

1958

30.III. – XXIII zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Włodzimierz Humen.

26.IV. – A. Abłamowicz ustanowił samolotowy rekord krajowy we wznoszeniu na wysokość 3000 m.

25.V. – Lech Jeske ustanowił rekord krajowy w skoku spadochronowym z l000 m.

13.VI. – R. Skatulska i W. Tracz ustanowili 2 rekordy z wysokości 8170 m.

24.VI. – Ustanowiono dwa kolejne rekordy spadochronowe z wysokości 8000 m.

18.VII. – Lucyna Bajewska ustanowiła 2 rekordy świata w przelocie docelowym i otwartym na szybowcu dwumiejscowym (489,8 km).

10.VII. – Ta sama pilotka ustanowiła nowy rekord świata w przelocie po trasie trójkąta 300 km (50 km/h).

15.IX. – Skok grupowy 19 spadochroniarzy z wysokości 4900 m.

9.X. – Krajowy rekord kobiecy w grupowym skoku z wysokości 8290 m.

28.X. – L. Jeske pobił rekord krajowy w skoku z l000 m.

30.X. – Ustanowiono 3 rekordy krajowe w skokach nocnych z wysokości 7000-8300 m.

1959

12.III. – Zginął w czasie skoku mistrz sportu Zbigniew Chronik.

14.V. – Władysław Niestoj mistrzem Polski w kategorii modeli z napędem gumowym.

27.V. – Pierwsi piloci balonowi po wojnie: Stanisław Mosica, Sławomir Makaruk.

7.VI. – Zbigniew Burzyński, Franciszek Janik i Walenty Nowacki zajęli 3 pierwsze miejsca w zawodach balonowych o puchar MTP.

24.VI. – Ireneusz Kucharski ustanowił rekord krajowy w przelocie po trasie trójkąta 200 km.

21-31.VII. – AW byt gospodarzem spadochronowych mistrzostw Polski.

27.VIII. – Franciszek Szachewicz zajął 2 miejsce w Konkursie Akrobacji Szybowcowej.

4.X. – Z. Dudzik i L. Widawski samolotowymi wicemistrzami Polski.

1960

2.IV. – XXIV zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Jan Zwierzyński.

18.VI. – Jerzy Łobodda wykonał 1000. skok ze spadochronem.

26.VI. – L. Bajewska ustanowiła rekord świata w przelocie docelowo-powrotnym (387 km).

8-10.VII. – AW był gospodarzem Samolotowych Mistrzostw Polski w Akrobacji.

2.VIII. – Zygfryd Sulisz owicemistrzem świata w kategorii modeli z napędem silnikowym.

12.IX. – Rekord krajowy w skoku grupowym z wysokości l500 m.

14.IX. – Sławomir Makaruk i Jan Gawęcki zwyciężyli na „Syrenie” w Krajowych Zawodach Balonowych.

21.IX. – Kobiecy rekord krajowy w skoku grupowym z wysokości 600 m.

2.X. – Z. Dudzik i A. Milkiewicz mistrzami, a P. Adamiec i L. Widawski wicemistrzami samolotowymi Polski.

8.X. – Wykonano 10-tysieczny skok spadochronowy po wojnie.

1961

11.VI. – Zwycięstwo zespołowe modelarzy na MPML; W. Niestoj i Z. Sulisz mistrzami Polski.

25.VI. – S. Makaruk, S. Mosica i J. Gawęcki zwyciężyli w zawodach balonowych o puchar MTP.

12.VIII. – M. Puchar i M. Wojtkowska ustanowili dwa rekordy Polski w skokach z l000 m.

1-2.IX. – Jerzy Kosiński wicemistrzem świata w kategorii modeli z napędem gumowym.

2.IX. – S. Makaruk zwyciężył w międzynarodowych zawodach balonowych w Holandii.

4.IX. – Rudolf Zelent ustanowił krajowy rekord spadochronowy z wysokości l000 m.

5.IX. – R. Skatulska ustanowiła krajowy rekord spadochronowy z 600 m, a L. Jeske z 2000 m.

24.IX. – M. Puchar zdobyła tytuł mistrzyni Polski w spadochroniarstwie.

1.X. – S. Makaruk zwyciężył w II Krajowych Zawodach Balonowych.

1962

25.III. – XXV zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Michał Jakubik.

18.V. – Zginął mistrz sportu Jerzy Koss.

10.VI. – Z. Dudzik i A. Kozłowski zwyciężyli w Locie Południowo-Zachodniej Polski.

9.IX. – Z. Dudzik i A. Koskowski samolotowymi mistrzami Polski.

16.IX – W. Niestoj i B. Spunda mistrzami Polski w modelarstwie lotniczym.

22-24.IX. – I Warszawskie Zawody Samolotowe (8 załóg). Zwyciężyli Jan Gawęcki i Zbigniew Bukowski.

1.X. – Marek Szugzda ustanowił krajowy rekord spadochronowy z l000 m (1,2 m).

10.X. – Mistrzostwa Warszawy w Akrobacji Szybowcowej. Mistrz – Jerzy Łącki.

14.X. – Janusz Krasicki zwyciężył w Krajowych Zawodach Balonowych.

X. – Z. Dudzik zajął 2 miejsce w Belgradzkich Zawodach Samolotowych.

1963

20.IV. – Zginął Sławomir Makaruk.

12.V. – W Gwiaździstym Zlocie Dziennikarzy i Pilotów zwyciężyli: Z. Dudzik – J. Zarębski, 2 miejsce zajęli A. Adamkiewicz – Tadeusz Stępień.

27-30.VI. – W Zlocie do Morza zwyciężyli T. i U. Śliwakowie.

VII. – Andrzej Kmiotek szybowcowym mistrzem Węgier; II Warszawskie Zawody Samolotowe. Zwyciężyli Krzysztof Siciński i Jerzy Loska; Pelagia Majewska ustanowiła 3 rekordy świata: docel-powrót (457 km), trójkąt 300 km (68,5 km/h), przelot otwarty (562,4 km).

3.VIII. – Ta sama pilotka ustanowiła kolejny rekord świata w przelocie po trasie trójkąta 300 km (75,69 km h),

1.IX. – Andrzej Bański zwyciężył w Jeżowskich Zawodach Szybowcowych.

22.IX. – M. Puchar spadochronową mistrzynią Polski.

30.IX. – Z. Dudzik i A. Koskowski samolotowymi mistrzami Polski, w 1963 r. w modelarstwie lotniczym 4 rekordy ustanowił Jerzy Kosiński, a 2 Edmund Osiński.

1964

2.II. – Po raz trzeci w CZSzyb o memoriał R. Bitnera zwyciężyła P. Majewska.

24.III. – P. Majewska jako pierwsza kobieta w lotnictwie sportowym otrzymała tytuł Zasłużonej Mistrzyni Sportu.

5.IV. – XXVI zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Roman Paszkowski.

12.VI. – Modelarze warszawscy zdobyli Puchar Bałtyku.

21.VI. – A. Kmiotek szybowcowym wicemistrzem Polski.

2, 24 i 26.IX. – A. Abłamowicz (1) i L. Natkaniec (3) ustanowili 4 rekordy świata na odrzutowym samolocie TS-11 „Iskra”.

20.IX. – R. Sokołowska mistrzynią, a M. Puchar spadochronową wicemistrzynią Polski.

IX. – III Warszawskie Zawody Samolotowe. Zwyciężyli M. Zaborek i T. Malinowski (15 załóg).

3-4.X. – Zespół warszawski (A. Adamkiewicz, Z. Dudzik i W. Kwiatkowski) zwyciężył w zawodach zespołów akrobacyjnych.

1965

9.V. – W Rajdzie Samolotowym Dziennikarzy i Pilotów pierwsze miejsce zajęli W. Kwiatkowski – T. Stępień.

VIII. – XV Warszawskie Zawody Samolotowe (16 załóg). Zwyciężyli Dariusz Grodzicki i Stanisław Skrzyński.

5.IX. – W spotkaniu zespołów akrobacyjnych zwyciężył ponownie zespół AW w składzie z 1964 r.

4, 24.IX. i 1.X. – Grupa 11 skoczków ustanowiła 6 krajowych rekordów spadochronowych.

15-16.X. – I Warszawskie Zawody Spadochronowe (15 skoczków). Zwyciężył Marek Szugzda.

W 1965 r. modelarze AW uczestniczyli w 15 imprezach sportowych, w czasie których zdobyli 12 miejsc pierwszych lub tytułów mistrzowskich.

1966

3.IV. – XXVII zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

29.IV. – Grupa 8 skoczków ustanowiła dwa nowe rekordy krajowe.

18.V. – L. Bajewska zwyciężyła w ogólnopolskich zawodach szybowcowych kobiet

15-22.V. – I Warszawskie Zawody Szybowcowe (18 pilotów). Zwyciężył Krzysztof Trzpil.

13.VII. – Mirosław Królikowski w klasie otwartej zajął 1 miejsce, a Pelagia Majewska zdobyła 2 miejsce w klasyfikacji kobiecej w Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych w Orle.

VIII-IX. – V Warszawskie Zawody Samolotowe (14 załóg). Zwyciężyli Grodzicki – Skrzyński.

4.IX. – Jerzy Lenartowicz zwyciężył w I Zawodach Spadochronowych o puchar Zalewu Zegrzyńskiego.

11.IX. – M. Puchar mistrzynią Polski w spadochroniarstwie.

18.IX. – M. Puchar wykonała 1000. skok jako druga kobieta w Polsce.

W l966 r. modelarze AW brali udział w 16 imprezach sportowych i zajęli 9 pierwszych miejsc.

1967

20.I. – AW otrzymał Zespołową Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.

9.IV. – Marek Skromny otrzymał nagrodę przechodnią za zwycięstwo w CZSzyb. AW o memoriał S. Makaruka.

4-14.VI. – II Warszawskie Zawody Szybowcowe (16 pilotów). Zwyciężył Tadeusz Dunowski.

18.VI. – Mirosław Królikowski szybowcowym mistrzem Polski.

15.VI. – Grupa skoczków ustanowiła rekord krajowy z wysokości 600 m.

20.VII. – Wykonano 15-tysięczny skok ze spadochronem po wojnie.

VIII. – VI Warszawskie Zawody Samolotowe. Startowało 19 załóg. Zwyciężyli P. Lipowczan i E. Gródecka.

11.X. – Z. Dudzik, W. Kwiatkowski i T. Pawlikowski zwyciężyli w Samolotowych Mistrzostwach Polski w Akrobacji Zespołowej

1968

V-VI. III Warszawskie Zawody Szybowcowe (22 pilotów). Zwyciężył Włodzimierz Chmielewicz.

11.VI. – Zginął Zbigniew Kwiczala, długoletni instruktor AW.

27-30.VI. – Warszawskie Zawody Spadochronowe. Zwyciężyli: Jerzy Lenartowicz (sen.) i Włodzimierz Król (jun.).

14.VII. – P. Majewska ustanowiła rekord świata w przelocie docelowo-powrotnym na szybowcu dwumiejscowym (470 km).

IX. – VII Warszawskie Zawody Samolotowe (16 załóg). Zwyciężyli Krzysztof Siciński i Wojciech Knyż; w mistrzostwach zespołów akrobacyjnych ponownie zwyciężył zespól AW w składzie z 1967 r.

15.XII. – Piotr Szczepański zwyciężył w memoriale Sławomira Makaruka.

17.XII. – XXVIII zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes Tadeusz Zieliński.

1969

22.IV. – Prezesem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa został Kazimierz Chorzowski.

13.V. – Janusz Pasterski i Sławomir Szot zwyciężyli w Rajdzie Samolotowym Dziennikarzy i Pilotów.

11-25.VI. – Warszawskie Zawody Szybowcowe (22 zawodników). Zwyciężył Michał Siekierzyński.

22.VI. – A. Kmiotek szybowcowym mistrzem Polski.

25-30.VI. – Warszawskie Zawody Spadochronowe (12 skoczków). Zwyciężył Włodzimierz Łyszkowski.

4.VII. – L. Krzywonos zajęła l miejsce, a P. Majewska drugie w Krajowych Zawodach Szybowcowych Kobiet.

VII. – A. Kmiotek zajął 2 miejsce w Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych w Orle (ZSRR).

22.VII. – Udział w defiladzie sportowej XXV-lecia PRL (w rzucie powietrznym i naziemnym).

VIII. – IX Warszawskie Zawody Samolotowe (12 załóg). Zwyciężyli Edmund i Maksymilian Kamińscy.

5.X.- Trójka warszawska prowadzona przez Zdzisława Dudzika po raz piąty najlepszym samolotowym zespołem akrobacyjnym.

13.XII. – Franciszek Szachewicz zwyciężył w memoriale Makaruka.

1970

V. – Rada Narodowa m. st. Warszawy nadała jednej z ulic na terenie dzielnicy Mokotów nazwę Antoniego Kocjana, inżyniera, konstruktora i wychowanka AW.

9.VIII. – Warszawskie Zawody Szybowcowe (18 pilotów). Zwyciężył Wiktor Sznurowski

23.VIII. – Warszawskie Okręgowe Zawody Samolotowe (17 załóg). Zwyciężyli Eugeniusz Stawski i Mieczysław Wujec.

5.IX. – Trójka warszawskich pilotów (Dudzik, Kwiatkowski, Pawlikowski) zwyciężyła w samolotowych zawodach akrobacji zespołowej.

18.IX. – Warszawskie Zawody Spadochronowe (21 skoczków). Zwyciężyli: Artur Kłosowicz (sen.) i Hanna Różycka (jun.).

18.X. – Z. Dudzik i A. Murawski zwyciężyli w rajdowo-nawigacyjnych mistrzostwach Polski.

31.XII. – Wiktor Sznurowski zwyciężył w CZSzyb. o memoriał R. Bitnera.

1971

29.VI. – Warszawskie Zawody Szybowcowe (21 pilotów). Zwyciężył Włodzimierz Chmielewicz.

30.VI. – Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe (19 skoczków). Zwyciężył Czesław Kudłek, zespołowo l miejsce – ekipa AW.

29.VIII. – Warszawskie Zawody Samolotowe (22 załogi). Zwyciężyli P. Szczepański i T Tański.

31.XII. – M. Królikowski zwyciężył w CZSzyb. o memoriał R. Bitnera.

W 1971 r. modelarze lotniczy zdobyli 7 tytułów mistrzowskich i 3 wicemistrzowskie Polski.

1972

13.II. – XXIX zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes – Bohdan Jancelewicz.

1.VI. – Krzysztof Włodarkiewicz zajął 1 miejsce w Krajowych Zawodach Szybowcowych im. Sz. Grzeszczyka.

6.VI. – Klub Seniorów Lotnictwa AW zapoczątkował współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Mokotów”.

VI. – M. Królikowski zwyciężył w Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych (RFN).

24.VII. – Warszawskie Zawody Szybowcowe (22 pilotów). Zwyciężył Leszek Dunowski (Gdańsk).

25.IX. – Z. Dudzik i W. Kwiatkowski zwyciężyli w Międzynarodowym Samolotowym Rajdzie Przyjaźni o memoriał Żwirki i Wigury.

14-15.X. – Ogólnopolskie Zawody Latawców na Gocławiu.

W 1972 r. modelarze zdobyli 7 tytułów mistrzowskich i 6 wicemistrzowskich Polski.

1973

8.VII. – P. Majewska zwyciężyła w Międzynarodowych Kobiecych Zawodach Szybowcowych.

12.VIII. – Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe o puchar Wisły. Zwyciężył J. Słoma.

11.IX. – Warszawskie Zawody Samolotowe (15 załóg). Zwyciężyli P. Szczepański i J. Gozdek

31.XII. – W. Sznurowski zwyciężył w memoriale S. Makaruka.

W 1973 r. modelarze uzyskali 10 tytułów mistrzowskich i 5 wicemistrzowskich Polski.

1974

3.VI. – S. Babiarz i J. Zarębski zajęli 2 miejsce w Rajdzie Samolotowym Dziennikarzy i Pilotów.

9.VI. – W. Sznurowski szybowcowym wicemistrzem Polski.

2.IX. – Wacław Grzmil wykonał 1000. skok ze spadochronem.

20.X. – Warszawskie Zawody Samolotowe. Zwyciężył P. Szczepańskl i J. Trippenbach, 2 miejsce – H. Kucharski i H Jędrzejewski.

15.XI. – Zmarł Kazimierz Plenkiewicz, wychowanek AW i jednocześnie jego zasłużony instruktor.

W 1974 r. modelarze zdobyli 12 tytułów mistrzowskich i 4 wicemistrzowskie Polski.

1975

9.II. – Krzysztof Włodarkiewicz i Henryk Kucharski zajęli 2 miejsce w Lubelskich Zimowych Zawodach Samolotowych.

1.VI. – Pelagia Majewska szybowcową wicemistrzynią Polski w klasie standard.

10.VII. – Halina Rynkiewicz ustanowiła na „Jantarze-1” szybowcowy rekord krajowy w przelocie po trasie trójkąta 300 km (102,6 km h).

29.VI – P. Majewska zajęta 2 miejsce w Międzynarodowych Kobiecych Zawodach Szybowcowych; tego samego dnia Andrzej Kanigowski został szybowcowym wicemistrzem Polski juniorów.

30.VII. – Sekcja spadochronowa wykonała 30-tysięczny skok.

27.IX. – Henryk Kucharski i Bogdan Kaznowski zajęli 2 miejsce w Rajdzie Samolotowym Dziennikarzy i Pilotów.

2.XI. – Zmarł Ludwik Widawski, sportowiec i działacz AW.

31.XII. – P. Szczepański zwyciężył w memoriale S. Makaruka.

W 1975 r. modelarze zdobyli 7 tytułów mistrzowskich i 4 wicemistrzowskie Polski.

1976

27.III. – XXX zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes – Józef Jabłoński.

23.V. – Andrzej Kanigowski i Mirosław Królikowski szybowcowymi wicemistrzami Polski (pierwszy w klasie standard, drugi w klasie otwartej).

10.VI. – Joanna Jaworska ustanowiła krajowy rekord w przelocie prędkościowym po trasie docelowo-powrotnej 300 km na szybowcu „Pirat” (51,8 km/h); P. Szczepański ustanowił krajowy rekord w przelocie prędkościowym na trasie docelowo-powrotnej 300 km na szybowcu „Jantar-l” (91,7 km/h).

25.VI. – S. Szachewicz ustanowił krajowy rekord w przelocie prędkościowym po trasie docelowo-powrotnej 500 km (79,9 km h).

26.VI. – H. Rynkiewicz ustanowiła rekord krajowy w przelocie prędkościowym po trasie docelowo-powrotnej 300 km na szybowcu dwumiejscowym „Bocian” (68,2 km/h).

10.VII. – Warszawskie Zawody Szybowcowe (12 pilotów). Zwyciężył W. Sznurowski.

10.VIII. – Utworzono sekcję lotniową: przewodniczący Tadeusz Idziak.

29. VIII.- P. Majewska zajęła 2 miejsce w Krajowych Zawodach Szybowcowych Kobiet.

5.IX. – Z. Dudzik i J. Kuśnierz zwyciężyli w Rzeszowskich Krajowych Zawodach Samolotowych.

31.XII. – P. Szczepański zajął 2 miejsce w CZSzyb. o memoriał R. Bitnera.

W 1976 r. modelarze zdobyli 6 tytułów mistrzowskich i 6 wicemistrzowskich Polski.

1977

13.II. – Otwarto wystawę lotniczą poświęconą Aeroklubowi Warszawskiemu przy ul. Broniewskiego 71.

1.IV. – Zmarł Kazimierz Chorzewski, b. prezes stołecznego Klubu Seniorów Lotnictwa.

7.VI. – Wiktor Sznurowski szybowcowym mistrzem Polski w klasie standard

1.VII. – Babice – nowe lotnisko AW.

21.VIII. – Pelagia Majewska zwyciężyła w Międzynarodowych Kobiecych Zawodach Szybowcowych (RFN).

31.VIII. – Maria Srokowska zajęła 3 miejsce w Szybowcowych Mistrzostwach Polski Kobiet.

19.X. – Jubileuszowe spotkanie członków Aeroklubu Warszawskiego z okazji 50-lecia stołecznego aeroklubu.

1978

– Pelagia Majewska szybowcową Mistrzynią Europy

1981

– Brak lotniska powoduje prawie całkowity zanik działalności lotniczej w Warszawie. Działalność szkoleniowa z konieczności prowadzona jest na obozach w letnich w Krokowie, Przesnycszu i Chrcynnie. Po wprowadzeniu 13 XII w Polsce stanu wojennego działalność AW zostaje zawieszona.

1982

– Wznowiono Warszawskie Zawody Samolotowe na lotnisku Babice.

1988

– W katastrofie samolotu M-18 Dromader na lotnisku w Lizbonie ginie Pelagia Majewska, 17-krotna rekordzistka świata, trzecia na świecie zdobywczyni diamentowej odznaki szybowcowej, wyróżniona Medalem Lilienthala.

1989

– Alojzy Dernbach jako pierwszy w Polsce przelatuje na lotni odległość 100 km.

1993

– W Szybowcowych Mistrzostwach Polski Kobiet zwycięża Halina Rynkiewicz.

1994

– Aeroklub Warszawski organizuje po raz pierwszy na lotnisku Babice Warszawski Festyn Lotniczy z wystawą sprzętu i pokazami lotniczymi

1995

– Aeroklub Warszawski gości astronautów i kosmonautów przebywających w Warszawie na XI Kongresie Lotów Kosmicznych (ASE).

1996

– Powstaje Sekcja Paralotniowa Aeroklubu Warszawskiego.

1997

– Obchody 70-lecia Aeroklubu Warszawskiego w atmosferze obrony lotniska przed pomysłem budowy na terenach lotniska Babice tzw. Parku Rozrywki Michaela Jacksona.

2000

25. II. – W wyniku decyzji Zarządu AW Dyrektorem Aeroklubu Warszawskiego został wybrany Jerzy Kierończyk.

16. IV. – W Chrcynnie rozegrano Pierwsze Warszawskie Zawody Modeli Szybowców Termicznych F3J, zaliczane do Pucharu Polski. Zwyciężył reprezentujący Aeroklub Warszawski Tomasz Osiński z Modelarni Lotniczej im. Czesława Tańskiego (osiedle Bródno),

1-3. IX. – Na lotnisku Warszawa-Babice odbyły się zawody modelarskie Dni Małego Lotnictwa.

– Lecący balonem Plus GSM Andrzej Kuznowicz z AW zajął I miejsce w zawodach w czasie Grudziądzkiej Fiesty Balonowej w Lisich Kątach

25. IX. – Aeroklub Warszawski podpisał z producentem umowę na dostawę nowego samolotu szkolno-turystycznego polskiej produkcji Aero AT-3.

5. XII. – GILC wprowadza lotnisku Warszawa-Babice zakaz wykonywania lotów nadlotniskowych i szkolnych przez cywilne statki powietrzne oraz zakaz lotów szybowców. Loty zostają ograniczone do startów i lądowań związanych z przylotami i odlotami.

2001

– Aeroklub Warszawski zdobyl Puchar Przechodni AP za efektywna działalność w sportach: samolotowym, szybowcowym, spadochronowym, balonowym, mikrolotowym, paralotniowym i modelarskim w roku 2000 oraz Puchar Przechodni AP w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego w roku 2000.

27. IV. – GILC cofnął nałożone w grudniu 2000 roku ograniczenia lotów na lotnisku Warszawa-Babice.

– Po przebudowie otwarta zostaje nowa sala wykładowo-konferencyjna z 40 miejscami

– Aeroklub Warszawski zakupił od Uniwersytetu Warszawskiego motoszybowiec Ogar, który po przeglądzie płatowca uzupełni zasoby Sekcji Szybowcowej.

12-27. V. – Halina Rynkiewicz zwyciężyła w rozegranych w Pile Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych Kobiet. W rozegranych równolegle XXVI Szybowcowych Mistrzostwach Polski w Klasie Otwartej Karol Staryszak zajął 6. miejsce.

20-26. V. – W XII Mikrolotowych Mistrzostwach Polski (Jelenia Góra) Alojzy Dernbach zajął pierwsze miejsce w klasie WL-1 (motolotnie jednoosobowe). W klasie WL-2 (motolotnie dwuosobowe) Joanna i Tomasz Królikowscy zajęli drugie miejsce.

20. VII. – Inauguracyjny lot odbył świeżo zakupiony przez Aeroklub Warszawski szybowiec klasy światowej B1-PW5, wyprodukowany przez PZL Bielsko-1.

– M. Pospieszyński zajął w I konkurencji (wiązanka obowiązkowa znana) rozgrywanych w Mielcu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w akrobacji szybowcowej wysokie 5. miejsce (po J. Makuli, S. Makuli, L. Fizi, I. Boczkowskim – wyprzedził m.in. K. Brząkalika i M. Margańską).

– Na II Światowych Igrzyskach Lotniczych Alojzy Dernbach zajął drugie miejsce w klasie WL-1 (motolotnie jednoosobowe, 26 zawodników). W klasie WL-2 (motolotnie dwuosobowe, 26 załóg) Joanna i Tomasz Królikowscy zajęli miejsce dziewiąte. Ryszard Żygadło startujący na PPG (paralotnie z napędem) był 18. na 56 startujących.

– Na Szybowcowych Mistrzostwach Świata Kobiet w Pociunai na Litwie Anna Michalak zajęła drugie, a Halina Rynkiewicz – trzecie miejsce w klasie Standard.

25. VIII. – Na lotnisku Babice wylądował zakupiony przez AW samolot szkolno-treningowy AT3 L100, wyprodukowany przez firmę Aero. Samolot o znakach SP-TPC napędzany jest 100-konnym silnikiem Limbach, w stosunku do prototypu ma poprawioną aerodynamikę oraz widoczność z kabiny (nowe, jednoczęściowe oszklenie), a także bogatsze wyposażenie.

2. IX. Festyn z okazji Święta Lotnictwa odwiedza ponad 10 000 gości.

– Zarząd AW podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dotkniętemu przez tegoroczną powódź Aeroklubowi Podhalańskiemu w Łososinie Dolnej, a także o sfinansowaniu wyposażenia pokoju gościnnego w nowej siedzibie wrocławskiego GOBLL.

30. IX. – AW gospodarzem zorganizowanej w ramach V Festiwalu Nauki imprezy „Nauka polska – lotnictwu”. Na Babice przyleciały m.in. samoloty M-28 Skytruck, M-26 Iskierka, PZL-130 Orlik, śmigłowce W-3 Sokół i SW-4, a także zabytkowy TS-8 Bies i replika RWD-5. Pokazy w powietrzu obejmowały m.in. imponujący balet w wykonaniu Sokoła oraz SW-4, akrobację szybowcową na MDM Solo Fox, desant spadochroniarzy ze Skytrucka, niskie przeloty RWD-5, Biesa i – na zakończenie – Orlika.

– Sekcja Szybowcowa zyskała nowy samochód (biały jak szybowiec Peugeot Partner).

2002

– Aeroklub Warszawski zdobył Puchar Przechodni AP w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego w roku 2001. We współzawodnictwie sportowym aeroklubów zajęliśmy drugie miejsce (za Aeroklubem Krakowskim).

– AW podpisał umowę o zakupie drugiego szybowca B1 PW-5.

– Po przebudowie otwarta została nowa sala odpraw dla pilotów z pomieszczeniami dla Szefa Wyszkolenia i instruktorów.

– Aeroklub Warszawski nabył nowoczesną, krytą przyczepę szybowcową firmy AVIONIC dla szybowców 15-metrowych.

– Samolot AT-3 SP-TPC po zakończeniu formalności certyfikacyjnych rozpoczął normalną służbę szkoleniową dla członków AW.

1-3. V. Na samolocie AT-3 SP-TPC pilot AW Janusz Czubkowski i reporter Faktów TVN Arkadiusz Gdula wzięli udział w VIII Dolnośląskim Rajdzie Dziennikarzy i Pilotów w Mirosławicach.

– AW zakupił na korzystnych warunkach używany samolot PZL-104 Wilga z potencjałem 750 h na płatowcu i 350 h na silniku.

– W Ogólnopolskich Zawodach Paralotni z Napędem w kategorii sportowej I miejsce zajął Krzysztof Kaczyński, II miejsce – Adam Paska, IV miejsce – Przemysław Korzeb, w kategorii amatorskiej III miejsce zajął Krzysztof Skorupski.

16-19. V. – W Konińskich Zawodach Balonowych II miejsce zajął Artur Buczyński.

Kalendarium z lat 1927-1977 opracowane przez Jerzego Ryszarda Koniecznego zaczerpnięto ze „Skrzydlatej Polski”
Kalendarium z lat 1978-2002 opracował Marek Masalski

TOP