SEKCJA BALONOWA AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Pierwsza Sekcja Balonowa powstała w Aeroklubie Warszawskim 15 września 1933 roku i byłą jedną z dwóch pierwszych w Polsce; druga działała w Aeroklubie Krakowskim. Jej kierownikiem został Józef Rzeczyński. Na początku 1935 roku Sekcja doczekała się nawet swojej filii – za taką uznano bowiem założone w Legionowie Koło Balonowe.

KIEDYŚ I DZIŚ

Po latach sukcesów warszawskiego baloniarstwa, w latach 60. XX wieku nastąpił drastyczny spadek lotów i rozwoju tej dyscypliny, by po kolejnych kilkunastu doczekać się jego ponownego rozkwitu, co było spowodowane m.in. wprowadzeniem balonów na ogrzane powietrze – tańszych w eksploatacji od swoich poprzedników, czyli balonów gazowych.

Reaktywacja Sekcji Balonowej w Aeroklubie Warszawskim miała miejsce w 1988 roku. Sekcja prowadzi podstawową działalność statutową, czyli szkolenie, loty treningowe i sportowe. Obecnie liczy ona 13 członków: Adam Ginalski, Jolanta Hałas, Vincent Lamort de Gail, Krzysztof Kosobudzki , Tomasz Kuchciński, Ryszard Kurowski, Mariusz Mozol, Adrian Rosiński, Roman Szałkiewicz i Adam Świeczko.

ŻYCIE SEKCJI BALONOWEJ

Aktualnie Sekcja dysponuje jednym  balonem na ogrzane powietrze. Jest to zakupiony w 2015 roku Lindstrad 105A o pojemności powłoki balonu 3 000 m3. Nadano mu historyczne znaki SP-BYZ należące do pierwszego balonu tego typu w Aeroklubie Warszawskim. Niektórzy członkowie Sekcji mają własne balony. Sekcja dysponuje także niezbędnymi do jej działań pomieszczeniami - baloniarnią z suszarnią, gazownią do przechowywania zbiorników z gazem płynnym do balonów oraz  garażem.

Zarząd Sekcji Balonowej tworzą:

Ryszard Kurowski

Przewodniczący

Krzysztof Kosobudzki

Sekretarz

Adam Świeczko

Skarbnik

TOP